loading

2024.01.25 – NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA

Do Boga Wszechmogącego, który nieustannie pochyla się nad nami, wołajmy:

1. Błogosław, Boże, pasterzom Kościoła, niech nie braknie im sił do głoszenia Twojej Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.

2. Wspieraj tych, którzy są prześladowani ze względu na Twoje Imię, niech ich wiara przyczyni się do nawrócenia prześladowców.

3. Wybacz tym, którzy pogubili się w życiu, niech spotkają na swojej drodze „Ananiaszów” i przejrzą, by chodzić w Twoim świetle.

4. Wspomóż kierowników duchowych i spowiedników, niech z radością prowadzą ludzi do światła wiary.

5. Wprowadź do swojego królestwa wszystkich, którzy przeszli do wieczności, niech radują się przebywaniem w Twojej obecności.

6. Miej miłosierdzie nad nami, umacniaj naszą wiarę, potwierdzaj ją Twoimi znakami i daj nam swoje zbawienie.

Prosimy Cię, Boże, wysłuchaj naszego wołania, abyśmy na wzór św. Pawła Apostoła całym naszym życiem głosili Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest