loading

2024.01.26 – Piątek wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa

Przez wstawiennictwo świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, przedstawmy Bogu to co kryją nasze serca:

1. Za powołanych do głoszenia Ewangelii, aby nieustannie pogłębiali osobistą przyjaźń z Chrystusem. Ciebie prosimy.

2. Za kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, aby mieli szczere intencje wkroczenia na służbą Bogu.

3. Za wyznających wiarę w Jednego Boga, aby umieli szanować odmienne zwyczaje i tradycje.

4. Za chrześcijan żyjących w krajach muzułmańskich, aby mogli swobodnie wyznawać wiarę.

5. Za zmarłych w wyniku zamachów terrorystycznych (również za śp. N.), aby mogli uczestniczyć w wiecznej Uczcie Baranka.

6. Za nas samych i całą parafię, aby wzrastało w naszych sercach Królestwo Boże.

Boże nasz Ojcze, który jesteś zatroskany o nas, wysłuchaj głos naszego błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.