loading

2024.01.27 – Sobota 3 tygodnia zwykłego

Zanieśmy ufną modlitwę do Boga, który ciągle czuwa pośród naszych życiowych burz:

1. Za kapłanów głoszących słowo Boże, aby ich nauka nie była zagłuszana przez fale zobojętnienia i niewiary. Ciebie prosimy.

2. Za rybaków i marynarzy, aby zawsze bezpiecznie wracali do portu.

3. Za parafian uwikłanych w nałogi, aby zbliżające się rekolekcje wielkopostne stały się dla nich okazją do porzucenie zgubnych przyzwyczajeń.

4. Za dzieci i młodzież, którzy rozpoczynają ferie, aby dobrze wykorzystali ten czas i nie zapominali o codziennej modlitwie.

5. Za zmarłych z naszej parafii (zwłaszcza za N.) aby Miłosierdzie Boże zwyciężyło w ich duszach.

6. Za nas samych, abyśmy nieustannie ufali mocy Chrystusa.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.