loading

2024.01.28 – 4 NIEDZIELA ZWYKŁA

Przedstawmy Jezusowi wszystkie intencje, z którymi przyszliśmy na tę liturgię, i módlmy się z wiarą:

1. Za pasterzy Kościoła, aby byli wiarygodnymi głosicielami słowa Bożego.

2. Za przywódców państw, aby kierowali się mądrością oraz dbali o dobro wszystkich ludzi.

3. Za osoby rozeznające swoje powołanie, aby potrafiły je odczytać, odpowiedzieć na nie i wiernie je realizować przez całe swoje życie.

4. Za zniewolonych, aby doświadczyli łaski uwalniającej obecności Zbawiciela.

5. Za tych, którzy odeszli z tego świata, aby dostąpili łaski przebywania w niebie.

6. Za nas zgromadzonych na tej liturgii, abyśmy nie tylko słuchali słów Jezusa, ale zgodnie z nimi żyli.

Jezu Chryste, dziękując za to, że nieustannie czuwasz nad nami, oddajemy Ci nasze prośby i wierzymy, że ich wysłuchasz. Który żyjesz i królujesz, przez wszystkie wieki wieków.