loading

2024.01.30 – Wtorek 4 tygodnia zwykłego

Z wiarą módlmy się do Boga, naszego Ojca:

1. Za Kościół święty, aby był ostoją prawdy dla wszystkich pogubionych w życiu. Ciebie prosimy.

2. Za cierpiących na nieuleczalne choroby, aby swoją przyszłość powierzali Jezusowi.

3. Za rodziców, którzy stracili swoje dzieci, aby nie poddawali się w smutku, ale żyli nadzieją wspólnego spotkania przed Bogiem.

4. Za przebywających na feriach i urlopach, aby napełnieni nowymi siłami szczęśliwie wrócili do domu i codziennych obowiązków.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (szczególnie za N.), aby zostali przyjęci do królestwa Bożego.

6. Za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy owocnie przeżyli czas nadchodzących rekolekcji wielkopostnych.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.