loading

2024.01.31 – Wspomnienie św. Jana Bosko

Przez wstawiennictwo św. Jana Bosko, przedstawmy Bogu intencje:

1. Za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i osoby konsekrowane, aby mieli w świeckich wsparcie w dziele nauczania prawd wiary. Ciebie prosimy.

2. Za rodziców i duszpasterzy angażujących się w wychowanie młodzieży, aby skutecznie kształtowali w nich chrześcijańskie postawy moralne.

3. Za ludzi przeżywających porażki życiowe, aby mogli liczyć na pomocną dłoń ludzi, którym nie jest obojętny ich los.

4. Za lekarzy, pielęgniarki i personel medyczny, aby mieli cierpliwość i empatię dla chorych, którym posługują.

5. Za zmarłych w samotności i opuszczeniu przez bliskich (także za śp. N.), aby mogli radować się oglądaniem Boga razem z aniołami.

6. Za nas samych, nasze rodziny i całą parafię, abyśmy wytrwale dążyli ku wiecznemu zjednoczeniu z Bogiem.

Boże nasz Ojcze, który jesteś zatroskany o nas, wysłuchaj głos naszego błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest