loading

2024.02.01 – Czwartek 4 tygodnia zwykłego

Z wiarą módlmy się do Boga, naszego Ojca:

1. Za Papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby ufni w moc słowa Bożego, z odwagą głosili Ewangelię. Ciebie prosimy.

2. Za wszystkich parafian, aby dobrze zaplanowali czas na zbliżające się rekolekcje wielkopostne.

3. Za powołanych do wyłącznej służby Bogu, aby rozpoznali głos w sercu i nie bali się na nim pójść.

4. Za chorych, aby przez sakrament namaszczenia otrzymali ulgę w cierpieniu.

5. Za zmarłych z naszej parafii (za śp. N.), aby zostali przyjęci do królestwa niebieskiego.

6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy szli i głosili Ewangelię tym, do których nas Bóg posyła.

Wszechmogący Boże, przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest