loading

2024.02.02 – OFIAROWANIE PAŃSKIE

Przez wstawiennictwo Maryi i Józefa, którzy ofiarowali swojego syna Bogu w świątyni, również my przedstawmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, aby nieustannie cieszył się rozwojem życia zakonnego na całym świecie.

2. Módlmy się za biskupów oraz przełożonych wspólnot zakonnych, aby z radością i miłością służyli powierzonym ich prowadzeniu wspólnotom diecezjalnym i zakonnym.

3. Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby wpatrzeni w Chrystusa wzrastali w miłości Boga i bliźniego.

4. Módlmy się za polskie rodziny, aby przygotowywały dzieci do dawania odważnych odpowiedzi na głos Bożego powołania do życia kapłańskiego i zakonnego.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, zwłaszcza za osoby, które swoje ziemskie życie poświęciły Bogu, aby cieszyli się nagrodą życia wiecznego w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy oświeceni i umocnieni łaską Bożą wiernie wypełniali swoje powołanie.

Boże, który posłałeś swojego Syna, aby był Światłością świata, wysłuchaj naszych próśb i spraw, aby całe nasze życie było głoszeniem Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.