loading

2024.02.03 – Sobota 4 tygodnia zwykłego

Z wiarą módlmy się do Boga, naszego Ojca:

1. Za naszego biskupa N. i jego biskupów pomocniczych, aby byli troskliwymi pasterzami w naszej diecezji. Ciebie prosimy.

2. Za niewierzących, aby w ich sercach zrodziły się wiara w Boga i nadzieja przyszłej chwały.

3. Za ludzi zapracowanych, aby potrafili znaleźć czas na chwilę odpoczynku.

4. Za chrześcijan zabiegających zbytnio o sprawy materialne, aby naśladowali Jezusa ubogiego.

5. Za zmarłych katechumenów (także za N.), aby Jezus Dobry Pasterz wprowadził ich na swoje niebieskie pastwiska.

6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy prowadzili życie w pełnym zjednoczeniu z Jezusem.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj modlitwę, z którą zwracamy się do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.