loading

2024.02.04 – 5 NIEDZIELA ZWYKŁA

Bogu, który zna wszystkie nasze słabości, przez Jezusa Chrystusa zanieśmy nasze modlitwy:

1. Módlmy się za Kościół, aby niestrudzenie głosił Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

2. Módlmy się za rządzących, aby wprowadzali pokój i sprawiedliwość.

3. Módlmy się za chorych, cierpiących i zniewolonych, aby mieli blisko siebie osoby wspierające ich i prowadzące do Jezusa, najlepszego lekarza.

4. Módlmy się za wszystkich, którzy pod wpływem życiowych niepowodzeń stracili nadzieję, aby doświadczyli dobroci Boga i odnaleźli radość życia.

5. Módlmy się za zmarłych, aby otrzymali łaskę przebywania w wiecznej radości nieba.

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy we wszystkie sfery naszego życia zaprosili Jezusa i pozwolili Mu się uzdrawiać i prowadzić.

Wejrzyj, Boże, na nasze prośby, także te ukryte w naszych sercach, i wysłuchaj ich w swojej łaskawości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest