loading

2024.02.05 – WSPOMNIENIE ŚW. AGATY

Przez wstawiennictwo św. Agaty, przedstawmy Bogu intencje:

1. Za papieża Franciszka, by jego wskazania były dobrze rozumiane i interpretowane w duchu Ewangelii. Ciebie prosimy.

2. Za pracowników mediów, aby nie siali zamętu, ale budowali jedność między ludźmi.

3. Za naszych braci i siostry z sąsiedztwa, którzy od wielu lat nie korzystali z sakramentów, aby natchnieni naszą zachętą wzięli udział w rekolekcjach.

4. Za młodzież, aby umiała panować nas swoim ciałem i w ten sposób uczyła się odpowiedzialnego życia.

5. Za zmarłych z naszej parafii (także za śp. N.), aby mogli radować się oglądaniem Boga razem z aniołami i świętymi.

6. Za nas samych, byśmy umieli podążać drogą przykazań i byli wierni podjętym zobowiązaniom.

Boże nasz Ojcze, który jesteś zatroskany o nas, wysłuchaj nasze prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego.