loading

2024.02.06 – WSPOMNIENIE ŚW. PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY

Przez wstawiennictwo św. męczenników z Japonii, przedstawmy Bogu nasze modlitewne intencje:

1. Za Kościół Święty, aby wszyscy jego członkowie mogli swobodnie wyznawać wiarę. Ciebie prosimy.

2. Za kraje Dalekiego Wschodu, aby były otwarte na przyjmowanie Dobrej Nowiny.

3. Za naszych parafian, którzy mają wątpliwości w wierze, aby rekolekcje były dla nich umocnieniem.

4. Za młodych rozeznających życiową drogę, aby nie obawiali się oddać wszystko Chrystusowi, idąc drogą rad ewangelicznych.

5. Za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu (także za śp. N.), aby mogli uwielbiać Boga razem ze świętymi w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy umieli mężnie przyznawać się do Chrystusa.

Boże nasz Ojcze, wysłuchaj naszych pokornych błagań. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest