loading

2024.02.07 – Środa 5 tygodnia zwykłego

Módlmy się do naszego Ojca w niebie w intencjach Kościoła i całego świata:

1. Za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby umiejętnie przekazywali naukę Chrystusa. Ciebie prosimy.

2. Za naszą Ojczyznę, aby była wolna od niepokojów wewnętrznych i zewnętrznych.

3. Za rodziców, aby pomagali dzieciom wybierać w życiu to, co dobre i szlachetne.

4. Za ludzi nieszczęśliwych z powodu popełnionych błędów, aby otworzyli się na Jezusa, który daje im nową szansę.

5. Za naszych bliskich zmarłych (szczególnie za śp. N.), aby mogli się radować z Kościołem triumfującym w niebie.

6. Za nas samych, aby nasze serca podążały za uświęcającą prawdą pochodzącą od Boga.

Boże, Ty dzierżysz losy człowieka i świata, napełnij nasze serca Twoją łaską i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest