loading

2024.02.08 – Czwartek 5 tygodnia zwykłego

Miłosiernemu Bogu, zanieśmy nasze pokorne błagania:

1. Za Kościół Święty, aby był dla świata znakiem wiary w obecność i działanie Boga. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących, aby mieli na względzie prawdziwe dobro tych, nad którymi zostali postawieni.

3. Za cierpiących na duchu i na ciele, aby otrzymali skuteczną pomoc.

4. Za parafian pogrążonych w beznadziei, aby podczas zbliżających się rekolekcji otrzymali Boże światło, które rozproszy ciemności duszy i umysłu.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (zwłaszcza za śp. N.), aby zostali przyjęci do królestwa niebieskiego.

6. Za nas samych, abyśmy w chwilach próby naszej wiary, wytrwali przy Bogu.

Boże, okaż swoją miłość i przyjdź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.