loading

2024.02.11 – 6 NIEDZIELA ZWYKŁA

Przedstawmy nasze prośby dobremu Bogu, dla którego ważne są wszystkie sprawy bliskie naszym sercom:

1. Módlmy się o jedność chrześcijan, aby wyznawcy Chrystusa, idąc za natchnieniami Jego Ducha, szukali tego, co prowadzi do jedności i pokoju.

2. Módlmy się za ludzi stanowiących prawa na całym świecie, aby tworzyli przepisy, słuchając mądrości Bożej, a nie ludzkiej.

3. Módlmy się za prześladowanych z powodów różnic wyznaniowych, etnicznych i politycznych, aby doświadczali miłości Boga w codzienności i pozostali wierni swoim wartościom.

4. Módlmy się za rodziny dotknięte rozwodami, zdradami, konfliktami, aby znalazły drogę do Boga, przebaczenia i pojednania między sobą oraz do życia we wzajemnej miłości i pokoju.

5. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za tych, z którymi nie zdążyliśmy się pojednać, aby radowali się pokojem serca w królestwie niebieskim.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy odważnie wybierali to, co prowadzi nas do Boga, i przestrzegali Jego przykazań.

Boże, wysłuchaj naszych modlitw, abyśmy mogli nieustannie Cię uwielbiać naszym życiem i postępowaniem. Przez Chrystusa, Pana naszego.