loading

2024.02.12 – Poniedziałek 6 tygodnia zwykłego

Bogu Ojca, zawierzmy pragnienia naszych serc:

1. Za Kościół Święty, aby dawał na co dzień, czytelne świadectwo o Bogu. Ciebie prosimy.

2. Za naszego rekolekcjonistę ks. N., aby umocniony wstawiennictwem świętych i błogosławionych, rozpalił w nas wiarę w Boga i chęć służenia bliźnim.

3. Za niewierzących, aby nie oczekiwali od Boga spektakularnych znaków obecności, lecz pokornie otwarli się na Jego mądrość.

4. Za uwikłanych w alkohol, aby przykład trzeźwych ludzi, był dla nich inspiracją.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby mogli oglądać Boże oblicze na wieki.

6. Za nas samych, abyśmy słowem i przykładem zachęcili innych do skorzystania z daru rekolekcji.

Wszechmogący Boże, Ty wiesz czego nam potrzeba, wysłuchaj naszych próśb jeśli są zgodnie z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.