loading

2024.02.14 – ŚRODA POPIELCOWA

Z sercem skruszonym i otwartym na łaskę nawrócenia prośmy Boga:

1. Módlmy się za Kościół św., aby głosił łaskę zbawienia wszelkiemu stworzeniu.

2. Módlmy się za rządzących, aby sprawowaną władzę traktowali jako służbę.

3. Módlmy się za wszystkich, którzy pogubili się na drogach życia i wiary, aby dostąpili łaski nawrócenia.

4. Módlmy się za podejmujących pokutę i czyny miłosierdzia, aby wytrwali w dobrych postanowieniach.

5. Módlmy się za zmarłych potrzebujących jeszcze naszego wstawiennictwa, aby dostąpili chwały nieba.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie zmarnowali czasu łaski, który dziś się rozpoczyna.

Boże, nieskończenie Dobry, Ty dajesz swojemu ludowi czterdzieści dni Wielkiego Postu, spraw, abyśmy doszli z żywą wiarą do świąt paschalnych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest