loading

2024.02.15 – Czwartek po popielcu

Pełni ufności w Boża obecność gdy dźwigamy nasze krzyże, pokornie wołajmy:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby czas wielkiego postu przeżywała w duchu pokuty i umartwienia. Ciebie prosimy.

2. Za rodziny naszej parafii, aby wsparte wstawiennictwem świętych i błogosławionych, zawierzali swoją przyszłość Bożej Opatrzności.

3. Za zatwardziałych grzeszników, aby weszli na drogę pojednania z Bogiem i bliźnimi.

4. Za przeżywających trudności życiowe i szukających ratunku w alkoholu, aby zrozumieli, że nie da się utopić problemów.

5. Za zmarłych z naszej parafii (a zwłaszcza za śp. N.), aby za trudy, które podjęli otrzymali nagrodę życia z Bogiem.

6. Za nas samych, abyśmy wytrwali w podjętych postanowieniach wielkopostnych.

Wszechmogący Boże, pomóż nam gdy trudy nas przytłaczają i wysłuchaj naszych modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego.