loading

2024.02.16 – Piątek po popielcu

Pełni ufności w Boża obecność gdy dźwigamy nasze krzyże, pokornie wołajmy:

1. Za Rekolekcjonistów, aby odnawiali w wiernych Bożą łaskę przez głoszenie słowa z mocą. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących, aby ustanawiali prawo, które będzie wspierało trzeźwość w naszym narodzie.

3. Za wszystkie rodziny naszej parafii, aby wsparte wstawiennictwem świętych i błogosławionych, zawierzali swoją przyszłość Bożej Opatrzności.

4. Za powołanych do służby Bożej, aby w swoim życiu heroicznie wypełniali naukę Chrystusa.

5. Za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu (również za śp. N.), aby otrzymali nagrodę wieczną.

6. Za nas samych, abyśmy rozumieli sens i wartość postu.

Boże Ojcze, nie odrzucaj naszych błagań gdy ufnie je przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.