loading

2024.02.17 – Sobota po popielcu

Powierzmy Bogu nasze pokorne modlitwy, ufając, że je wysłucha:

1. Za cały Lud Boży, aby dla świata był przykładem Chrystusowej miłości i prawdziwej wolności. Ciebie prosimy.

2. Za Polaków, aby wiernie wypełniali Jasnogórskie Śluby Narodu walcząc z wadami narodowymi i praktykując cnoty.

3. Za zniewolonych grzechem, aby z ufnością przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania.

4. Za małżeństwa naszej parafii, które przeżywają kryzys, aby umocnione słowem Bożym, odnowili w sobie łaskę sakramentu który ich połączył.

5. Za zmarłych z naszej parafii (również za śp. N.), aby wielbili Boga w niebie ze świętymi.

6. Za nas samych, abyśmy w życiu nie lękali się pójść za Jezusem.

Miłosierny Ojcze, pochyl się nad nasza słabością, pomóż nam powstać z grzechu i wzrastać w świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.