loading

2024.02.18 – 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Do Jezusa Chrystusa, przez którego obficie spłynęła na wszystkich łaska i dar zbawienia, zanieśmy nasze prośby i wołajmy:

     Umocnij nas, Jezu, nasz Zbawicielu.

1. Prosimy Cię, Panie, udzielaj obfitości Ducha Świętego papieżowi Franciszkowi, biskupom, prezbiterom i diakonom, aby głosząc słowo Boże, przyczyniali się do przemiany siebie, wiernych i całego świata.

     Umocnij nas, Jezu, nasz Zbawicielu.

2. Prosimy Cię, Panie, udzielaj wszystkim Twoim wyznawcom większej wrażliwości na rozpoznawanie Twoich natchnień, aby odrzucając pokusę łatwego sukcesu, egoizmu i materializmu, stawali się wiernymi świadkami triumfu krzyża.

     Umocnij nas, Jezu, nasz Zbawicielu.

3. Prosimy Cię, Panie, obdarzaj pokorą sprawujących władzę, aby w swoim działaniu zabiegali o dobro każdego człowieka i wszystkich mieszkańców świata.

     Umocnij nas, Jezu, nasz Zbawicielu.

4. Prosimy Cię, Panie, umacniaj swoją obecnością zmagających się ze słabościami, aby doświadczając Bożego miłosierdzia, podejmowali wysiłek ciągłej pracy nad sobą.

     Umocnij nas, Jezu, nasz Zbawicielu.

5. Prosimy Cię, Panie, przyjmij naszych bliskich zmarłych do swojej chwały, aby mogli uwielbiać Ojca w niebie.

     Umocnij nas, Jezu, nasz Zbawicielu.

6. Prosimy Cię, Panie, obdarzaj nas swoim miłosierdziem i ukaż nam korzenie naszych grzechów, abyśmy walcząc z wadami, wydali godne owoce nawrócenia.

     Umocnij nas, Jezu, nasz Zbawicielu.

Jezu Chryste, Ty odrzuciłeś pokusy Szatana i stałeś się pokornym sługą, by przez swoje posłuszeństwo odkupić nasz grzech, wysłuchaj naszego wołania i daj nam naśladować Ciebie w codziennym zmaganiu o chrześcijański kształt naszego życia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.