loading

2024.02.19 – Poniedziałek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Zanieśmy Dobremu Bogu nasze ufne modlitwy:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby podążała drogą miłości ukazaną przez Chrystusa. Ciebie prosimy.

2. Za ubogich, chorych, samotnych i zagubionych, aby mogli liczyć na odpowiednią pomoc ze strony Państwa.

3. Za spowiedników, aby w czasie Wielkiego Postu gorliwie posługiwali w sakramencie pokuty i pojednania.

4. Za niewierzących, aby dzięki świadectwu osób wierzących, odnaleźli drogę do Boga.

5. Za zmarłych z naszej parafii (także za śp. N.), aby Bóg przyjął ich do grona zbawionych.

6. Za nas samych, abyśmy podążali drogą miłości Boga i bliźniego.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas drogą świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.