loading

2024.02.20 – Wtorek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Pan Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw, dlatego z ufnością zanieśmy do Niego nasze prośby:

1. Za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby swoją postawą uczyli wiernych modlitwy pełnej wiary i ufności. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących państwami, aby doceniali wagę wypowiadanych słów i potrafili brać za nie odpowiedzialność.

3. Za pokładających nadzieję jedynie w dobrach materialnych, aby zapragnęli dóbr duchowych.

4. Za ludzi rozgadanych, aby w tym czasie nauczyli się bardziej słuchać Boga i bliźnich.

5. Za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu (także za śp. N.), aby miłosierny Bóg spojrzał na dobro jakie uczynili na ziemi i przyjął ich do swojej chwały.

6. Za nas samych, abyśmy przez post, modlitwę i jałmużnę odnowili się duchowo i umocnili nasza więź z Bogiem.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i przygarnij nas do siebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.