loading

2024.02.21 – Środa 1 tygodnia Wielkiego Postu

Zwróćmy się do Ojca, który chce słuchać modlitw swoich dzieci:

1. Za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby głosili światu nadzieję życia wiecznego. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących, aby szanowali każdego człowieka, niezależnie od jego światopoglądu.

3. Za przygotowujących się do chrztu świętego i bierzmowania, aby trwali w szkole Chrystusa i Jego Matki.

4. Za rozgoryczonych postawą ludzi Kościoła, aby zaczynali od osobistego nawrócenia.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby po doczesnej pielgrzymce odnaleźli pokój w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy w rodzinach i całym narodzie nie zapominali o naszej chrześcijańskiej tożsamości.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest