loading

2024.02.22 – KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA

Jezus obiecał, że zbuduje swój Kościół na fundamencie apostołów. Dziękując Mu za to, że i nas przez chrzest włączył do tej wspólnoty, przedstawiajmy Mu Jej potrzeby:

1. Jezu, Arcykapłanie i Pasterzu, prosimy Cię za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby wytrwale prowadzili Twoją Owczarnię do źródeł zbawienia.

2. Jezu, Opoko narodów, prosimy Cię za rządzących, aby przez ustanawiane prawa przyczyniali się do zaprowadzenia pokoju i sprawiedliwości w świecie.

3. Jezu, Proroku i Nauczycielu, prosimy Cię za ludzi słabej wiary, aby umacniani Twoją miłością coraz pełniej i odważniej wypełniali Ewangelię w swoim życiu.

4. Jezu, Pełnio Chwały, prosimy Cię za zmarłych, którzy oddali swe życie dla Twego Imienia, aby otrzymali wieczną nagrodę w Twoim królestwie.

5. Jezu, Mesjaszu i Zbawicielu, prosimy Cię za nas samych, abyśmy karmiąc się Twoim Ciałem i umacniając wiarę przez uczestnictwo w sakramentach Kościoła, budowali nasze chrześcijańskie życie na skale Twojej miłości.

Jezu, Opoko Twojego Kościoła, wysłuchaj nasze modlitwy i udziel nam tych łask, których najbardziej potrzebujemy, abyśmy mogli nieustannie Cię wielbić. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

jest