loading

2024.02.23 – Piątek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Zwróćmy się do Ojca, który chce słuchać modlitw swoich dzieci:

1. Za Kościół święty, aby wzrastał w jedności, miłości i pokoju. Ciebie prosimy.

2. Za narody pogrążone w wojnach, aby zaprzestały walk.

3. Za sędziów i adwokatów, aby wydawali sprawiedliwe wyroki.

4. Za spowiedników, aby swoją cierpliwością i delikatnością zachęcali do pojednania z Bogiem.

5. Za naszych bliskich zmarłych (również za śp. N.), aby dostąpili miłosierdzia Bożego.

6. Za nas uczestniczących w Eucharystii, abyśmy ochoczo wybaczali doznane krzywdy.

Boże Ojcze miłosierny, daj nam w tym świętym czasie szczególną łaskę odnowy życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.