loading

2024.02.24 – Sobota 1 tygodnia Wielkiego Postu

Pan Bóg zawsze wysłuchuje naszych modlitw, dlatego z ufnością zanieśmy do Niego nasze prośby:

1. Za chrześcijan, aby się wzajemnie miłowali. Ciebie prosimy.

2. Za tych, którzy troszczą się o zaprowadzenie pokoju wśród narodów, aby cieszyli się owocami swojej pracy.

3. Za wątpiących w dobroć Boga, aby umieli odczytywać znaki Bożej miłości i Jego obecności.

4. Za konających, aby mieli szansę sakramentalnej spowiedzi i Komunii świętej na drogę do wieczności.

5. Za zmarłych polecanych w wypominkach (również za śp. N.), aby Bóg przyjął ich do siebie.

6. Za nas uczestniczących we Mszy świętej, abyśmy zło dobrem zwyciężali.

Boże Ojcze miłosierny, daj nam w tym świętym czasie szczególną łaskę duchowej odnowy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest