loading

2024.02.25 – 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Bogu, który objawił się w swoim umiłowanym Synu, Jezusie Chrystusie, przedstawmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, aby umocniony blaskiem chwały Syna Bożego wytrwale świadczył o Jezusie Zbawicielu świata i przyczyniał się do odnawiania oblicza ziemi.

2. Módlmy się za odpowiedzialnych za wspólnoty chrześcijańskie, aby wezwani świętym powołaniem Boga z odwagą znosili trudy i przeciwności wynikające z głoszenia Ewangelii.

3. Módlmy się za Kościół na Wschodzie, za jego duszpasterzy i wiernych, aby doświadczając ludzkiej życzliwości i wsparcia, stawali się znakiem obecności Boga we współczesnym świecie.

4. Módlmy się za uczestniczących w rekolekcjach wielkopostnych, aby ten czas szczególnego spotkania z Bogiem owocował w nich pogłębieniem wiary i zaangażowaniem w ewangelizację świata.

5. Módlmy się za zmarłych, aby przemienieni przez Zmartwychwstałego Pana zostali dopuszczeni do oglądania chwały Bożej.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy jak Abraham uwierzyli Bogu i poddali Jego woli każdą dziedzinę naszego życia.

Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że w Jezusie Chrystusie odsłaniasz przed nami blask swojego bóstwa, wysłuchaj naszego wołania i upodobnij do Twojego uwielbionego Syna, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.