loading

2024.02.26 – Poniedziałek 2 tygodnia Wielkiego Postu

Zwróćmy serca ku Bogu, który objawia swoją miłość:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby jaśniała blaskiem świętości. Ciebie prosimy.

2. Za wszystkie państwa na świecie, aby żyły w pokoju.

3. Za pogardzanych z powodu wiary, aby byli wytrwali w przymierzu z Bogiem.

4. Za siejących zgorszenie swoim postępowaniem, aby się opamiętali.

5. Za zmarłych z naszej parafii (także za śp. N.), aby Bóg przyjął ich do grona zbawionych.

6. Za nas samych, abyśmy uczestnicząc w ofierze Jezusa uczyli się pokory i miłosierdzia.

Wszechmogący Boże, zmiłuj się nad nami i wysłuchaj naszych modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest