loading

2024.02.28 – Środa 2 tygodnia Wielkiego Postu

Zanieśmy nasze wspólne prośby do Boga:

1. Za prześladowanych za wiarę w Jedynego Boga, aby nie wątpili w zbawczą wartość swoich cierpień. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących, aby nie uciskali swoich podwładnych, ale służyli im, kierując się poczuciem sprawiedliwości.

3. Za służbę kościelną: Pana kościelnego i Pana organistę, aby cieszyli się wdzięcznością całej parafii.

4. Za zaangażowanych w dzieła charytatywne, aby na wzór Jezusa kierowali się bezinteresownością.

5. Za zmarłych z naszej parafii (także za śp. N.), aby otrzymali miejsce przygotowane dla nich w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy nigdy nie odpłacali złem za zło.

Boże, oświeć nas swoją łaską abyśmy widzieli, że jesteś z nami w codzienności. Przez Chrystusa, Pana naszego.