loading

2024.02.29 – Czwartek 2 tygodnia Wielkiego Postu

Zanieśmy Dobremu Bogu nasze ufne modlitwy:

1. Za wspólnotę Kościoła świętego, aby roztropnie wykorzystywała dobra materialne. Ciebie prosimy.

2. Za państwa dobrze rozwinięte, aby pomagały krajom Trzeciego Świata.

3. Za uwikłanych w handel ludźmi, aby zaprzestali tego procederu.

4. Za młodych, którzy odczuwają łaskę powołania do życia w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym, aby nie zlekceważyli tego wezwania.

5. Za zmarłych z naszej parafii (także za śp. N.), aby Bóg przyjął ich do grona zbawionych.

6. Za nas samych, abyśmy byli wrażliwi na Boże napomnienia.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas drogą świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest