loading

2024.03.01 – Piątek 2 tygodnia Wielkiego Postu

Zjednoczeni w żarliwej modlitwie, skierujmy ku Bogu nasze wspólne prośby:

1. Za Kościół święty, aby był propagatorem jedności i pokoju w świecie. Ciebie prosimy.

2. Za rolników, aby ich trud był godziwie wynagradzany.

3. Za pochodzących z naszej parafii kapłanów i siostry zakonne, aby cieszyli się owocami swojej pracy i wdzięcznością wspólnot do których zostali posłani.

4. Za uczniów klasy VIII przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, aby otwierali swoje serca i umysły na Boże dary.

5. Za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, za ofiary reżimów totalitarnych (także za śp. N.), aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz.

6. Za nas samych, abyśmy nie lekceważyli Bożego prawa.

Boże Ojcze, wejrzyj na prośby swojego ludu i daj to, o co Cię prosi. Przez Chrystusa, Pana naszego.