loading

2024.03.02 – Sobota 2 tygodnia Wielkiego Postu

Skierujmy ku Bogu nasze intencje:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby niosła całemu światu nadzieję zbawienia. Ciebie prosimy.

2. Za naszą Ojczyznę, aby wszyscy obywatele potrafili działać dla dobra wspólnego.

3. Za Polaków na emigracji, aby zachowali fundamentalne wartości narodowe.

4. Za alkoholików, aby otworzyły się im oczy na krzywdy, które wyrządzają swoim bliskim.

5. Za naszych bliskich zmarłych (również za śp. N.), aby Bóg darował im karę i przyjął do grona zbawionych.

6. Za nas samych, abyśmy nie byli obojętni na los żyjący daleko od Boga.

Wszechmogący Boże, spojrzyj na naszą wiarę i spełnij te prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego.