loading

2024.03.03 – 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Obmyci wodą żywą z pokorą prośmy Jezusa Chrystusa w naszych intencjach:

1. Chryste, napełniaj obfitością swoich darów papieża Franciszka, aby głoszone przez niego słowo prowadziło wszystkich wierzących do zjednoczenia w jednym Kościele.

2. Chryste, kieruj umysłami i sercami polityków, aby na całym świecie zapanował pokój, a wierzący mogli oddawać cześć Bogu w Duchu i prawdzie.

3. Chryste, oświeć światłem Ewangelii katechumenów przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych, aby zakładając fundamenty nowego życia, uznali żywego Boga, który rzeczywiście przemawia do ludzi.

4. Chryste, udziel daru wiary i właściwego rozeznania wszystkim wątpiącym, aby szczerze poszukując prawdy, mogli wkroczyć na drogę zbawienia.

5. Chryste, spraw, aby zmarli, którzy w Tobie pokładali nadzieję, zostali na wieki włączeni do grona świętych w niebie.

6. Chryste, rozpal dziś w każdym z nas charyzmat ewangelicznej miłości, która przemienia ewangelizatora w świadka, byśmy oczyszczając nasze wewnętrzne świątynie, stawali się znakiem Twojej obecności w dzisiejszym świecie.

Jezu Chryste, wierzymy i wyznajemy, że Ty jesteś żywą świątynią Boga i nas również nimi czynisz, wysłuchaj naszych wołań i przyjdź nam z pomocą w naszych trudnościach. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.