loading

2024.03.04 – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA

Przez wstawiennictwo św. Kazimierza królewicza prośmy Boga o potrzebne łaski:

1. Za Ojca Świętego Franciszka, aby właściwie rozpoznawał znaki czasu i z gorliwością prowadził Kościół do pełni życia i zbawienia. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących, aby potrafili umiejętnie łączyć zaangażowanie w sprawy publiczne z głębokim życiem duchowym.

3. Za Polaków, aby chętnie sięgali po żywoty naszych świętych patronów i szukali w nich inspiracji w służbie Bogu i bliźnim.

4. Za młodzież, aby z gorliwością szukała mądrości i podążała drogą Ewangelii.

5. Za zmarłych z naszej wspólnoty (a także za śp. N.), aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz.

6. Za nas samych, aby spotkanie z Bogiem przemieniało nasze życie i czyniło nas coraz bardziej podobnymi do Niego.

Boże, wysłuchaj naszego wołania i umocnij naszą wiarę, abyśmy doświadczając Twojej dobroci, miłowali Cię z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.