loading

2024.03.05 – Wtorek 3 tygodnia Wielkiego Postu

Do Boga, miłosiernego Ojca, zanieśmy wspólne prośby:

1. Za pasterzy Kościoła, aby z pokorą i radością prowadzili wiernych drogami zbawienia. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących państwami, aby broniąc ubogich i bezrobotnych, wynagradzali krzywdy społeczne.

3. Za dłużników, aby znaleźli pracę, która umożliwi im spłacenie zobowiązań.

4. Za spowiedników, aby hojnie udzielali rozgrzeszenia dodając nadziei nawracającym się.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby dostąpili radości wiecznej w królestwie niebieskim.

6. Za nas doświadczających Bożej miłości, abyśmy wnosili radość do naszych środowisk pracy i do naszych wspólnot rodzinnych.

Dziękujemy Tobie Panie za miłość i wszelkie dary jakie nam udzielasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.