loading

2024.03.06 – Środa 3 tygodnia Wielkiego Postu

Złączmy nasze intencje w jednej ufnej modlitwie i przedstawmy je Bogu:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby głoszona Ewangelia zbawienia dotarła do wszystkich ludzi na świecie. Ciebie prosimy.

2. Za sprawujących władzę, aby w swoich decyzjach mieli na względzie objawienie Boże.

3. Za prześladowanych z powodu wyznawania wiary w Jedynego Boga, aby wytrwali w miłości Bożej.

4. Za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby nie czuły się opuszczone przez Kościół.

5. Za zmarłych z naszej parafii (również za śp. N.), aby w pełni poznali Boga w królestwie niebieskim.

6. Za naszą wspólnotę, abyśmy często sięgali do depozytu wiary i tradycji w codziennym życiu.

Wszechmogący Boże, udziel nam swojego Ducha i pomóż całym sercem przylgnąć do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest