loading

2024.03.07 – Czwartek 3 tygodnia Wielkiego Postu

Dobremu Bogu, przedstawmy nasze wspólne modlitwy:

1. Za Papieża Franciszka, biskupów posługujących w naszej diecezji oraz naszych kapłanów, by swoim życiem i głoszoną nauką prowadzili nas do świętości. Ciebie prosimy.

2. Za chorych i cierpiących z naszych rodzin i sąsiedztw, by obecność i wsparcie bliskich, pomagała w trudzie noszenia codziennego krzyża.

3. Za tych, którzy czują w sercu głos powołania kapłańskiego lub zakonnego, by bez lęku dali odpowiedź swoim życiem.

4. Za prześladowców Kościoła, aby Bóg poruszył ich serca świadectwem autentycznych świadków i doprowadził do zmiany życia.

5. Za zmarłych kapłanów (również za śp. N.), aby cieszyli się z przebywania w Domu Ojca.

6. Za nas samych, byśmy pamiętali, że przez dobro wzmacniamy wspólnotę rodziny Kościoła.

Dobry Boże, przyjmij modlitwę, która w pokorze płynie z głębi naszych serc. Przez Chrystusa, Pana naszego.