loading

2024.03.08 – Piątek 3 tygodnia Wielkiego Postu

Z wiarą błagajmy miłosiernego Ojca w naszych intencjach:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby dawała światu wzór wytrwałej i ufnej modlitwy. Ciebie prosimy.

2. Za kobiety zajmujące stanowiska na różnych szczeblach władzy, aby wszczepiały w nasz narodu ducha jedności i wzajemnego szacunku.

3. Za wszystkich pracujących, którzy nie są doceniani przez tych, którzy rządzą, aby doczekali się sprawiedliwych praw.

4. Za wszystkie kobiety naszej parafii, aby były szanowane i kochane w swoich domach.

5. Za zmarłych z naszej parafii (także za śp. N.), aby mogli przekroczyć bramy nieba.

6. Za nas uczestniczących we Mszy św., abyśmy kochali Boga całym sercem i ze wszystkich sił.

Wszechmogący Boże, poddając się Twojej Opatrzności, prosimy o wysłuchanie naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest