loading

2024.03.09 – Sobota 3 tygodnia Wielkiego Postu

Bogu, który pragnie zbawienia każdego człowieka, przedstawmy wspólne prośby:

1. Za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby byli dla wszystkich przykładem stałości wiary. Ciebie prosimy.

2. Za sprawujących władzę, aby kierowali się rozsądkiem, uczciwością i realizowali zamysły Boże.

3. Za ludzi, którzy ufają, że są sprawiedliwi, a innymi pogardzają, aby poznali prawdę o sobie i nawrócili się do Boga.

4. Za tych, którzy uważają, że nie mają grzechu, aby nie obrażali Boga pychą.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby odnaleźli pokój i radość wieczną.

6. Za nasze rodziny, aby były mocne wiarą i z odwagą realizowały przykazanie miłości Boga i bliźniego w codziennym życiu.

Wszechmogący Boże, wychwalamy Cię za wszelkie dobrodziejstwa, których nam udzielasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.