loading

2024.03.10 – 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Zanieśmy nasze modlitwy do Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania:

1. Módlmy się za Kościół, aby wszędzie i w każdym czasie uobecniał dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa Chrystusa.

2. Módlmy się za spowiedników, aby ukazując w sakramencie pojednania miłosierne oblicze Ojca, przyczyniali się do przemiany życia tych, którzy przystępują do tego sakramentu.

3. Módlmy się za pogrążonych w grzechu, którzy utracili nadzieję na uzyskanie przebaczenia, aby znajdując oparcie i radę we wspólnocie wierzących, zaufali Bogu i odkryli Jego miłujące oblicze.

4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili radości życia wiecznego.

5. Módlmy się za naszą wspólnotę (parafialną), abyśmy odkrywając miłość Boga, który posłał na świat swojego Syna nie po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony, stawali się znakami tej miłości dla wszystkich, wśród których żyjemy i z którymi pracujemy.

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby całe nasze życie było głoszeniem zbawienia, które Twój Jednorodzony Syn, przychodząc na świat, przyniósł każdemu człowiekowi. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.