loading

2024.03.11 – Poniedziałek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Do Boga, miłosiernego Ojca, zanieśmy wspólne prośby:

1. Za Kościół święty, aby wzrastał w jedności i pokoju. Ciebie prosimy.

2. Za narody pogrążone w wojnach, aby zaprzestały bratobójczych walk.

3. Za chorych i cierpiących, aby złączyli swoje cierpienie z cierpieniem Jezusa i nie ulegli zwątpieniu.

4. Za pogrążonych w żałobie po stracie bliskich, aby mocno uwierzyli w życie w jedności z Bogiem po śmierci.

5. Za zmarłych z naszej parafii (także za śp. N.), aby dostąpili radości wiecznej w królestwie niebieskim.

6. Za nas samych, abyśmy umieli przebaczać naszym winowajcom.

Dziękujemy Tobie Panie za miłość i wszelkie dary jakie nam udzielasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.