loading

2024.03.12 – Wtorek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Dobremu Bogu, przedstawmy nasze wspólne modlitwy:

1. Za biskupów i prezbiterów, aby z odwagą i gorliwością pociągali wiernych ku Chrystusowi. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących w naszej Ojczyźnie, aby nie rezygnowali z ideałów i budowali pokój oparty na prawie Bożym i ludzkim.

3. Za niepełnosprawnych, aby mieli zapewnioną dobrą opiekę i mogli się realizować na miarę swoich możliwości.

4. Za zatwardziałych grzeszników w naszej parafii, aby dotknięci Bożą łaską zdecydowali się na szczerą spowiedź przed Świętami.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby otrzymali nagrodę w niebie za życie wiarą na ziemi.

6. Za uczestników tej liturgii, abyśmy otwierali serca na ludzi najbardziej potrzebujących i spieszyli im z pomocą.

Dobry Boże, przyjmij modlitwę, która w pokorze płynie z głębi naszych serc. Przez Chrystusa, Pana naszego.