loading

2024.03.13 – Środa 4 tygodnia Wielkiego Postu

Wznieśmy nasze serca do Boga we wspólnej modlitwie:

1. Za Ojca Świętego Franciszka w 11 rocznicę wyboru na stolicę Piotrową, aby wiernie służył Jezusowi dla zbawienia całego świata. Ciebie prosimy.

2. Za nadużywających władzy, aby się opamiętali i uznali władzę za służbę bliźniemu.

3. Za prześladowanych chrześcijan, aby wytrwali w wierze i doświadczyli pomocy ze strony ludzi dobrej woli.

4. Za przystępujących do Komunii św. w sposób świętokradzki, aby szczerze oczyścili swoje serca w sakramencie pokuty i pojednania.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (szczególnie za śp. N.), aby zostali przyjęci do grona zbawionych.

6. Za naszą wspólnotę, abyśmy posileni słowem Bożym i Ciałem Pańskim wiernie trwali przy Ewangelii.

Boże, nasz Ojcze, wspomóż nas i umocnij swoimi darami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest