loading

2024.03.14 – Czwartek 4 tygodnia Wielkiego Postu

Przedstawmy Panu Bogu wspólne prośby:

1. Za Kościół święty, aby był znakiem i narzędziem zbawienia dla wszystkich. Ciebie prosimy.

2. Za państwa rozwinięte, aby wspierały uboższe narody, niosły im pokój i sprawiedliwość.

3. Za fundamentalistów religijnych, aby otworzyli swoje serca na prawdziwe objawienie Boże.

4. Za młodych ludzi, rozeznających swoje powołanie, aby przykład ofiary Jezusa inspirował ich do pójścia drogą służby i miłości braciom.

5. Za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii (także za śp. N.), aby dostąpili radości zbawionych.

6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy nie ustawali w dawaniu świadectwa przywiązania do Boga.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest