loading

2024.03.16 – Sobota 4 tygodnia Wielkiego Postu

Do Boga, który nie odmawia swojej pomocy, skierujmy nasze modlitwy:

1. Za Papieża Franciszka, aby nie zrażał się, gdy Ewangelia którą głosi jest niezrozumiana. Ciebie prosimy.

2. Za kraje w których łamane są prawa człowieka, aby wprowadzały przepisy, które to odmienią.

3. Za młodzież klasy VIII, która uczestniczy w rekolekcjach zamkniętych, aby Duch Święty którego przyjęli, rozpalił ich do gorliwego głoszenia Ewangelii.

4. Za dręczonych wyrzutami sumienia, aby szczera spowiedź i rozmowa z kompetentną osobą przyniosła im pokój ducha.

5. Za naszych krewnych zmarłych (również za śp. N.), aby w domu Ojca otrzymali mieszkanie przygotowane dla nich od wieków.

6. Za nas samych, aby nie załamywały nas niepowodzenia i trudne doświadczenia.

Tobie Boże powierzamy nasze sprawy, spełnij je wedle Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.