loading

2024.03.17 – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Do Jezusa Chrystusa, który jako obumarłe ziarno pszenicy przynosi plon obfity, skierujmy nasze prośby:

1. Spraw, niech wszyscy chrześcijanie, wypełniając swoją prorocką misję, głoszą Ewangelię i potwierdzają ją świadectwem życia.

2. Użycz swojego błogosławieństwa i bądź obecny w posłudze biskupów i prezbiterów Kościoła, niech przez Ciebie doprowadzą do Ojca wszystkich wierzących.

3. Wspomagaj w powołaniu tych, którzy opuszczając wszystko, poszli za Tobą, niech staną się jasnym znakiem Twojej miłości i miłosierdzia dla wszystkich ludzi.

4. Daj odwagę i wsparcie ze strony bliskich wszystkim oczekującym narodzin dziecka, zwłaszcza tym, w których budzi to niepokój i lęk, by doświadczając Twojej pomocy i wsparcia ludzi dobrej woli, przyjęli ten dar w pełni miłości i ufności.

5. Zmiłuj się nad wiernymi, których już odwołałeś z tego świata, niech cieszą się radością odkupienia razem ze świętymi.

6. Pozwól nam tutaj zgromadzonym porzucić uczynki starego człowieka i stać się nowym stworzeniem.

Jezu Chryste, obumarłe ziarno, które wydało plon obfity, Ty jesteś prawdziwym i jedynym Panem życia i śmierci, wysłuchaj naszych pokornych próśb. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

jest