loading

2024.03.18 – Poniedziałek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Boga, Ojca pełnego miłosierdzia, wspólne błagajmy:

1. Za Kościół święty, aby cieszył się licznymi i świętymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Ciebie prosimy.

2. Za sprawujących władzę sądowniczą, aby kierowali się sprawiedliwością i roztropnością.

3. Za spowiedników, aby byli wiernymi szafarzami Bożego przebaczenia.

4. Za pokutujących i przystępujących do sakramentu pokuty, aby byli przekonani, że Bóg im wybacza popełnione grzechy.

5. Za zmarłych z naszej parafii (także za śp. N.), aby dostąpili radości wiecznej w królestwie niebieskim.

6. Za nas samych, abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości, wobec Boga i bliźnich.

Boże Ojcze, do Ciebie zanosimy nasze prośby, Tobie ufamy, Ty wiesz czego nam potrzeba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest