loading

2024.03.19 – ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Przez wstawiennictwo św. Józefa skierujmy do Boga nasze prośby, powtarzając:

     Przez przyczynę Patrona Kościoła, wysłuchaj nas, Panie.

1. Prosimy za Kościół, aby wzrastał w świętości i liczbie.

     Przez przyczynę Patrona Kościoła, wysłuchaj nas, Panie.

2. Prosimy za rządzących, aby dbali o dobro osób, nad którymi mają władzę.

     Przez przyczynę Patrona Kościoła, wysłuchaj nas, Panie.

3. Prosimy za rodziny, aby trwały w miłości, wierności i bezpieczeństwie.

     Przez przyczynę Patrona Kościoła, wysłuchaj nas, Panie.

4. Prosimy za wszystkimi, którym brak godnych warunków życia, aby znaleźli odpowiednią pomoc.

     Przez przyczynę Patrona Kościoła, wysłuchaj nas, Panie.

5. Prosimy za umierających, aby z ufnością powierzyli się miłującemu Bogu.

     Przez przyczynę Patrona Kościoła, wysłuchaj nas, Panie.

6. Prosimy za nas samych, abyśmy naśladowali św. Józefa w pełnieniu woli Bożej.

     Przez przyczynę Patrona Kościoła, wysłuchaj nas, Panie.

Tobie, Boże, oddajemy nasze życie i potrzeby, wysłuchaj je zgodnie z Twoją wolą, aby całe nasze życie było Tobie oddane tak, jak stało się to wżyciu Patrona dnia dzisiejszego, św. Józefa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest