loading

2024.03.20 – Środa 5 tygodnia Wielkiego Postu

Bogu, którego ośmielamy się nazywać Ojcem, przedstawmy nasze prośby:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby trwała w wierze mimo rożnych trudności. Ciebie prosimy.

2. Za przywódców państw, aby nie panowali nad ludźmi ale im służyli.

3. Za prześladowanych z powodu rasy, koloru skóry i wyznawanej wiary, aby mogli swobodnie i bez strachu spełniać codziennie swoje obowiązki.

4. Za tych, którym krzyż przeszkadza, aby nie obrażali przekonań ludzi wierzących.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby mogli cieszyć się przebywaniem w niebie.

6. Za nasze rodziny, aby złożyły w Bogu całe swoje życie, plany i nadzieje.

Chwała Tobie i uwielbienie, miłosierny Ojcze, który darzysz nas nieustannie potrzebnymi łaskami. Przez Chrystusa, Pana naszego.